فایل فارسی - برنده شهریور ماه سایت فایل فارسی

برنده شهریور ماه سایت فایل فارسی

ضمن تشکر از تمامی کاربران فعال،آقای تایماز عبدی به عنوان کاربر فعال شهریور ماه اعلام می گردد و مبلغ 1000000 ریال به عنوان جایزه به کاربری ایشان افزوده شد.

امیدواریم در طرح های تشویقی بعدی، برنده شما باشید.

ارسال شده در تاريخ 1394/07/01 08:33