فایل فارسی - برنده های آخر هر هفته

برنده های آخر هر هفته

با سلام

برندگان هفته دهم ( 28 آذر)، آقای تایماز اصغر همراز، آقای حمید حیدروند و آقای رحیم ایرانزاده می باشند که مبلغ 100000 ریال به کاربری آنها اضافه گردید.

برندگان هفته هفتم (6 آذر)، آقای محمد پارسی ، آقای محمدعلی علامه و آقای یونس کارگرجاهد می باشند که مبلغ 100000 ریال به کاربری آنها اضافه گردید.

برندگان هفته ششم (29 آبان)، آقای علی کامرانی ، آقای احد بابازاده و آقای ناصر شاهوردی می باشند که مبلغ 100000 ریال به کاربری آنها اضافه گردید.

برندگان هفته پنجم (22 آبان)، آقای آقای میلاد مقدسی ، آقای فرشاد رضاپور و خانم ندا عزیزی می باشند که مبلغ 100000 ریال به کاربری آنها اضافه گردید.

برندگان هفته چهارم (15 آبان)، آقای عمران مرادنیا ، آقای علی آل مردان و آقای سلمان امینی می باشند که مبلغ 100000 ریال به کاربری آنها اضافه گردید.

برندگان هفته سوم (8 آبان)، آقای مسعود رحمانی ، خانم اقدس خانی و آقای حسن وطن دوست می باشند که مبلغ 100000 ریال به کاربری آنها اضافه گردید.

برندگان هفته دوم (1 آبان)، آقای تایماز عبدی ، خانم مرضیه عسکری فر و آقای مرتضی سلیمانی می باشند که مبلغ 100000 ریال به کاربری آنها اضافه گردید.

برندگان هفته اول (24 مهر)، آقایان مسعود رحمانی ، رضا احمدی و میلاد مقدسی می باشند که مبلغ 100000 ریال به کاربری آنها اضافه گردید.

امیدواریم برندگان بعدی شما باشید.

ارسال شده در تاريخ 1394/07/30 11:44